Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Wybierz język

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2021-01-25

W najbliższym czasie

Przewodnik

Zobacz również:

Ludność - Wycieczki do Wilna

Na Litwie mieszka 3,25 mln obywateli i liczba znacznie spadła od czasu uzyskania niepodległości. Gęstość zaludnienia wynosi 57 osób na km2, co jest jednym z najmniejszych wskaźników w Europie. Litwa nie jest krajem, który jest jednolity narodowościowo, gdyż Litwini stanowią ok. 80% wszystkich obywateli kraju. Największą mniejszością narodową są Rosjanie - 9,5%, potem Polacy - 7%, a inne mniej liczne mniejszości to Białorusini, Ukraińcy, Żydzi Łotysze i Cyganie. Po trwającej pół wieku ateizacji za czasów Związku Radzieckiego na Litwie jest stosunkowo wysoki procent wierzących. Możesz poznać obyczaje na Litwie korzystając z oferty wycieczki do Wilna. Dominującą religią jest katolicyzm i stanowi 80% wszystkich wyznawców. Znaczna grupą na Litwie są staroobrzędowcy i prawosławni. Język litewski zalicza się do indoeuropejskiej bałtyckiej grupy językowej. Językiem pokrewnym jest język łotewski. Inne języki bałtyckie wymarły i tylko pruski zachował się w kilku dokumentach. Język Litewski składa się z wielu czasem bardzo różniących się dialektów. Duża różnica jest między północą kraju a Litwą środkową. Obie krainy mozesz odwiedzic podczas wycieczki do Wilna. Mowa Litwinów należy do najbardziej archaicznych w Europie. Litwini dbają o czystość języka i nawet przy parlamencie działa komisja zajmująca się kontrolą poprawności języka w życiu publicznym. Niestosowanie się do wytycznych może grozić upomnieniem a potem kara grzywny. Litewskim posługuje się 90% obywateli z mniejszości narodowych i bez znajomości tego języka nie można podjąć nauki i pracy w urzędach państwowych. Zapraszamy na wycieczki do Wilna.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© PTT Chortycia
Wycieczki do Wilna Biuro Rachunkowe Przemyśl