Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Wybierz język

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2021-01-25

W najbliższym czasie

Przewodnik

Zobacz również:

Sławni rodacyWilno Wycieczka Mickiewicz Spacerując po Wilnie ukochanym mieście Wielkiego Poety Adama Mickiewicza, z którego został wywieziony na wygnanie i do którego już nigdy nie udało się mu powrócić, spotkać można wiele śladów upamiętniających jego tu pobyt. Zachowały się tylko niektóre z domów w których mieszkał, w jednym z nich choć mieszkał zaledwie kilka miesięcy, udało mu się przygotowywać Grażynę do druku, tutaj też powstawały II i IV części Dziadów. Tę historię poznasz bliżej podczas wycieczki do Wilna. Obecnie w budynku znajduje się muzeum wieszcza, zgromadzono w nim pamiątki, które pozostawił poeta, wśród nich znajdują się listy, rzeczy osobiste , a także pierwsze wydania jego dzieł nie tylko po polsku, ale również w innych językach. W muzeum prezentowane są też trzy wystawy poświęcone poecie: Filomaci i Adam Mickiewicz, Adam Mickiewicz i Litwa oraz Kobiety w życiu Adama Mickiewicza. Na małym skwerze nad Wilejką, w pobliżu kościoła Świętej Anny stoi pomnik wieszcza, dzieło litewskiego artysty przedstawia poetę opartego na pękniętej kolumnie , tuż za pomnikiem rozmieszczono 6 płaskorzeźb ze scenami z Dziadów. Ważnym miejscem związanym z życiem Adama Mickiewiczem jest klasztor Bazylianów, w którym poeta był więziony przez władze carskie w latach 20-tych XIX wieku, jedna z cel stała się dla poety symboliczną „ celą Konrada ” z III części Dziadów. Obecnie cele Konrada jest rekonstrukcją tej właściwej i urządzona została w specjalnej przybudówce pomiędzy klasztorem, a cerkwią Świętej Trójcy. Na szczególną uwagę zasługuje Ostra Brama z cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, której kult Mickiewicz spopularyzował w „ Panu Tadeuszu ”, a która była dla niego ikoną Wilna i ukochanej Ojczyzny.

W Wilnie przez kilkanaście lat mieszkał też jeden z Wieszczy Narodowych, poeta polskiej doby romantyzmu, dramaturg, mistyk i epistolograf - Juliusz Słowacki. O tym też usłyszysz podczas wycieczki do Wilna. Dom w którym mieszkał zachował się do dziś, to w tym właśnie domu zginął od rażenia piorunem kulistym ojczym młodego poety – August Becu. Tutaj młodemu Juliuszowi udało się nawiązać kontakty z elitą intelektualną z kręgu Uniwersytetu Wileńskiego, tutaj też udało mu się zaznajomić z Adamem Mickiewiczem. Po ukończeniu studiów prawniczych w 1828 roku opuścił Wilno wraz z matką, przejeżdżając do Krzemieńca. Obfita i różnorodna literacka twórczość poety w pełni doceniona została dopiero na przełomie XIX/XX wieku. Jego największe dzieła jak: Kordian, Balladyna, Mazepa czy Srebrny Sen Salomei znane są każdemu Polakowi.

W latach 1829-1835 W niedalekiej odległości od domu Słowackiego mieszkał Józef Ignacy Kraszewski – polski pisarz, publicysta, wydawca, historyk, działacz społeczny i polityczny, najpłodniejszy autor w historii literatury polskiej., wydawca największej liczby powieści i innego rodzaju utworów literackich. W 1829 roku młody Kraszewski podjął studia na Uniwersytecie Wileńskim, na wydziale lekarskim, wkrótce jednak przeniósł się na literaturę, już w tamtym czasie zaczął publikować swoje pierwsze utwory. Za działalność spiskową był więziony do 1832 roku, po opuszczeniu więzienia otrzymał nakaz osiedlenia w Wilnie pod nadzorem policyjnym. Okres pobytu w Wilnie wykorzystał do historycznych badań źródłowych, co zaowocowało wydaniem czterotomowej historii Wilna.

W 1840 roku do Wilna sprowadził się również Stanisław Moniuszko – polski kompozytor, dyrygent oraz pedagog - ze swoją nowo poślubioną żoną Aleksandrą Mullerową. Na początek objął on stanowisko organisty w kościele Świętego Jana, tu organizował koncerty, podczas których wykonywano utwory znanych kompozytorów: Mozarta, Beethovena, Mendelssona i innych., stąd odbywał swoje artystyczne podróże do Petersburga, gdzie pozyskiwał przychylność i uznanie nie tylko pośród publiczności, ale również wśród muzyków rosyjskich. W Wilnie udało mu się przygotować prapremierę opery Halka. jednak nie mogąc w pełni rozwijać swoich artystycznych możliwości opuścił Wilno w 1858 roku. Mieszkańcy Wilna docenili wielkiego kompozytora i ufundowali mu pomnik, który znajduje się w pobliżu kościoła Świętej Katarzyny. Usłyszysz o nim więcej podczas wycieczki do Wilna.

Wilno Wycieczka Piłsudski Oprócz wyżej wymienionych wielkich Polaków ze świata kultury z Wilnem związane są też inne osobowości, które wielkimi literami załsusały się w polskiej historii. Jest nim syn ziemi litewskiej - Józef Piłsudski – polski działacz Socjalistyczny, polityk, Naczelnik Państwa Polskiego w latach 1918-1922i Naczelny Wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918 roku, pierwszy Marszałek Polski od 19 marca 1919 roku, dwukrotny Premier Polski. To tutaj znajduje się ważne miejsce dla Polaków, obowiązkowo odwiedzane podczas pobytu w Wilnie, a jest nim Mauzoleum Matki i Serce Syna znajdujące się na cmentarzu na Rossie, w którym znajdują się szczątki pochowanej tu matki Józefa Piłsudskiego – Marii z Billewiczów oraz jego serce.

Jeszcze jedną postacią związaną z Wilnem jest osoba słynnej polskiej mistyczki siostry Faustyny Kowalskiej, która mieszkała w Wilnie w latach 1933-1936 . Niewielki drewnianym budynek w spędziła kilka lat swego życia zachował się do dziś i znajduje się w dzielnicy Antokol. Ze Świętą Faustyną związany jest jeszcze dom przy kościele Serca Jezusowego, w którym w 1936 roku według wskazań świętej Eugeniusz Kazimierowski namalował cudowny obraz „ Jezu ufam Tobie ”

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© PTT Chortycia
Wycieczki do Wilna Biuro Rachunkowe Przemyśl